Visibilització i normalització del trastorn mental

El desconeixement provoca desconfiança, rebuig i por. I l’àmbit de la salut mental no n’està al marge. Estem convençuts que una de les missions de les entitats socials és treballar per reduir aquest desconeixement que la societat encara mostra vers les malalties mentals, amb les conseqüències nefastes que això comporta.

Participar en activitats com el Dia Mundial de la Salut Mental, la Nit del Voluntariat, la parada de venda de roses per Sant Jordi, la Fira d’Entitats Socials o les diferents conferències que organitzem i que són obertes a tothom, són alguns dels actes que ens ajuden a arribar a més gent, a reduir l’estigma i a normalitzar el trastorn bipolar, tot plegat per aconseguir una societat més justa i inclusiva per a tothom.