La Junta Directiva

La Junta Directiva actual està formada per:

PRESIDENT:     Robert Camon Puigmartí

SECRETARI:      Narcís Xifra Pagès

TRESORERA:    Marcel·la Torra Torras

VOCAL:             Montse Gasol Argelagós