La Junta Directiva

La Junta Directiva actual està formada per:

PRESIDENT:     Josep Soler Auguet

SECRETARI:      Narcís Xifra Pagès

TRESORERA:    Marcel·la Torra Torras

VOCAL 1:          Montse Gasol Argelagós

VOCAL 2:          Joan Pont Alsina