Missió

Els objectius que persegueix l’entitat en la pràctica de la seva activitat són:

 1. Promoure l’agrupació de persones afectades de trastorn bipolar que viuen a les comarques de Girona per tal de poder treballar de forma coordinada en les possibles solucions.
 2. Facilitar informació sobre la malaltia a les persones afectades i al seu entorn proper: causes, simptomatologia, evolució i tractament, amb especial èmfasi en el correcte seguiment farmacològic i en la identificació precoç dels símptomes de recaiguda (símptomes prodròmics).
 3. Propiciar l’acceptació de la malaltia facilitant informació, experiència i suport psicològic i humanitari.
 4. Facilitar els canals d’informació per a tots els socis amb la finalitat de potenciar la integració social en tots els àmbits: família, ensenyament, formació, relacions laborals, participació social.
 5. Facilitar informació sobre els mitjans d’actuació en supòsits d’urgència.
 6. Contribuir que es portin a terme per part de l’administració mesures per a la millora de la prevenció, tractament i inserció social i laboral de les persones afectades.
 7. Sensibilitzar l’opinió pública sobre les dificultats que genera el trastorn, així com el seu tractament i prevenció, lluitant contra els prejudicis i l’estigma social.
 8. Denunciar les situacions de discriminació de les persones afectades de trastorn bipolar. Posada en marxa d’accions específiques per al d’assolir la igualtat d’oportunitats de les dones afectades.
 9. Estimular la posta en marxa d’investigacions i estudis que puguin generar una millora de la qualitat de vida de les persones afectades.
 10. Col·laborar amb les institucions i entitats de caràcter sanitari i científic, nacionals o internacionals que permetin aconseguir avenços pel tractament i el diagnòstic de la patologia.
 11. Promoure vincles amb entitats de caràcter sanitari o social que tinguin una finalitat comuna o que puguin resultar beneficioses pel compliment de la missió de l’associació.