GAM-primera persona

El Grup d’Ajuda Mútua (GAM)-Primera Persona és un programa de trobades de socis afectats pel trastorn bipolar, que faciliten la ventilació emocional i la posada en comú de les experiències individuals amb la finalitat d’alleujar la càrrega i sentir-se més acompanyat.

La particularitat dels GAM és que no hi ha cap professional que dirigeixi la sessió, sinó que és un “pacient expert” qui fa les funcions d’orientació i control del temps, donant veu a tots els participants.

Els Grups d’Ajuda Mútua poden crear una xarxa de suport molt útil en totes les fases de la malaltia.