GAM-famílies

El Grup d’Ajuda Mútua (GAM)-Famílies és un programa per tal que els familiars de les persones afectades puguin trobar-se per posar en comú les seves experiències, explicar allò que els preocupa i trobar eines per alleujar la càrrega i sentir-se més acompanyat.

La particularitat dels GAM és que no hi ha cap professional que dirigeixi la sessió, sinó que és un “familiar expert” qui fa les funcions d’orientació i control del temps, donant veu a tots els participants.

Els Grups d’Ajuda Mútua ajuden a crear una xarxa de suport molt útil en totes les fases de la malaltia.