Art-teràpia

pestanya XERRADES

” (…)  el procés artterapèutic és un procés de creació mitjançant un o més llenguatges artístics,  dels quals no és necessari que l’usuari/a en tingui experiència prèvia. L’artterapeuta no jutja ni interpreta les produccions de les persones, simplement ofereix les condicions per a que aquestes connectin amb el seu propi potencial creatiu dins un marc adequat de llibertat, respecte, seguretat i confiança. És en aquest clima i gràcies al poder transformador de l’art, que es faciliten els procesos psicoterapèutics que duen a una millora bio-psico-social de l’individu (…)”                                         (text extret de http://www.alvaropratsbertomeu.com).

L’art-teràpia pot ser una eina molt útil per al públic en general, per a comprendre i gestionar les emocions, però encara més per a aquelles persones a les quals els resulta especialment complicat posar en paraules allò que senten.

Si hi esteu interessats no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!